Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) a Máté Norbert E.V. (továbbiakban: “Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a https://dolgospenz.hu honlapon (továbbiakban: “Honlap”) található, megvásárolható, a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott termékek/szolgáltatások igénybevételének szerződési feltételeit tartalmazza.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A termékeket/szolgáltatásokat értékesítő Szolgáltató adatai:

  • Máté Norbert E.V.
  • Székhely és levelezési cím: 2013 Pomáz, Budakalászi út 28/A.
  • Adószám: 8468593567
  • E-mail cím: norbi@dolgospenz.hu

2. A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

2.1. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya a Honlapon található összes termékre / szolgáltatásra kiterjed, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

2.2. A termékek/szolgáltatások olyan oktatási célú online digitális tartalmak (szöveg, kép, audio, videó) interneten keresztül történő hozzáférhetővé tételével megvalósuló távoktatást és/vagy interneten keresztül elérhető digitális könyvet (ún. e-Könyvet), élő csoportos képzést (ún. webinar-t) és/vagy egyéni coachingot, személyes oktatást foglalnak magukban, amelyek elsősorban pénzügyekkel és befektetésekkel kapcsolatos ismeretek bővítésére vagy egyéb célirányos kompetencia kialakítására és fejlesztésére irányulnak.

2.3. A termékek/szolgáltatások kombinációjának részletes tartalmát, lényeges tulajdonságait és jellemzőit a termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó információs aloldalakon lehet részletesen megismerni.

2.4. A Honlapon a termékekről/szolgáltatásokról található információkat a Szolgáltató rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságokért, elírásokért felelősséget nem vállal.

2.5. A Szolgáltató által a termékek/szolgáltatások keretében nyújtott képzés államilag nem támogatott, OKJ szerinti szakképesítés megszerzését nem biztosítja, így nem tartozik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá sem.

2.6. A Szolgáltató által nyújtott termékek/szolgáltatások kizárólag a pénzügyi befektetési termékekkel kapcsolatos ismeretek bővítését vagy egyéb kompetenciák fejlesztését célozzák, az átadott információk, a bemutatásra kerülő instrumentumok, kereskedési példák kizárólag illusztrációk, és nem minősülnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységnek, a 4. § (2). bek. 8. pontja szerinti befektetési elemzésnek vagy a 9. pont szerinti befektetési tanácsadásnak.

3. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA, A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI

3.1. A Honlapon kínált termékek/szolgáltatások megrendelésére jogosult bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy vagy jogi személy (továbbiakban: „Vevő”).

3.2. A Vevő a megvásárolható termékek/szolgáltatások lényeges jellemzőit a honlapon megrendelhető termékekről/szolgáltatásokról szóló leíró oldalakon ismerheti meg.

3.3. Ha a megrendelés előtt kérdése merülne fel, a Szolgáltató készséggel áll a Vevő rendelkezésére a következő ügyfélszolgálati e-mail címen: norbi@dolgospenz.hu

3.4. A termékeket/szolgáltatásokat az adott termékre/szolgáltatásra vonatkozó információs oldalon található gombra kattintva és az ezután megjelenő elektronikus megrendelő oldal kitöltésével és elküldésével lehet megrendelni, amelyen a Vevőnek meg kell adnia a teljesítéshez és a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatait (név, email cím, lakcím) és a számlázáshoz szükséges további információkat (ország, irányítószám, város, utca, házszám).

3.5. Amennyiben a Vevő még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, az a megrendelés során az e-mail cím és jelszó kötelező megadásával a Vevő részére automatikusan létrehozásra kerül, ahol a megvásárolt digitális termékeket (pl.: e-Könyvet) a Vevő a későbbiekben újra elérheti és tetszése szerint letöltheti.

3.3. A Vevőnek az elektronikus megrendelő oldal kitöltése során ráutaló magatartással – az erre vonatkozó jelölő négyzet kipipálásával – el kell fogadnia a holnapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatót és a jelen ÁSZF-et, amellyel kijelenti, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban és a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3.4. A Vevő a főoldalon, valamint a termékek/szolgáltatások megrendelő oldalán egyaránt feliratkozhat a Szolgáltató által küldendő elektronikus hírlevelekre annak érdekében, hogy folyamatosan értesüljön a termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos új információkról, amelyhez a Vevő részéről csupán az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása szükséges. A termékek/szolgáltatások megrendelésének a hírlevelekre történő feliratkozás általában nem előfeltétele, kivéve, ha az utánkövetés és a hírlevelek az adott termék/szolgáltatáscsomag részét képezik. A Vevő a hírlevelekről utóbb bármikor leiratkozhat.

3.5. A megrendelés véglegesítése előtt a Vevő köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét, és kijavítani az esetleges adatbeviteli hibákat. A Szolgáltató az adatbeviteli hibák kijavításához segítséget nyújt akként, hogy a szoftver ellenőrzi az elektronikus jelentkezési űrlap mezőit, és ha – feltételezhetően – adatbeviteli hibát észlel, erre a Vevőt figyelmezteti. Mindazonáltal a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.6. A Vevőnek a Stripe biztonságos fizetési rendszerén keresztül van lehetősége bankkártyával kiegyenlíteni a szükséges összeget, a bankkártyaadatok megadása után az űrlap alján található fizetés gombra kattintva.

3.8. A fentiek szerint elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül.

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1. A Szolgáltató a Vevő megrendelésének megérkezését elektronikusan rögzíti. A megrendelést a Szolgáltató abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitöltötte, a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót ráutaló magatartással elfogadta, az adatok valósak, és a megrendelést a Szolgáltató teljesíteni tudja. A Szolgáltató a Vevő megrendelésének megérkezéséről és elfogadásáról visszaigazolást küld. 

4.2. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi elfogadásának visszaigazolása email-ben a Vevő számára hozzáférhetővé válik. 

4.3. A felek között létrejött szerződés távollévők között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szerződés a Szolgáltató által nem kerül papír alapon kinyomtatásra és iktatásra, így az utóbb papír alapon nem hozzáférhető.

4.4. A Vevő az elektronikus jelentkezési űrlapot, a jelen ÁSZF-et, az Adatkezelési Tájékoztatót, és a megrendelés visszaigazolását papírra kinyomtathatja vagy egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés későbbi megjelenítését.

4.5. A létrejött szerződés alapján a Vevő az ellenérték megfizetésére, a Szolgáltató a termékek/szolgáltatások teljesítésére köteles.

4.6. A felek közötti szerződéses jogviszony a jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Szolgáltató által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni.  

4.7. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

5. VÉTELÁR

5.1. A Honlapon található ingyenes digitális tartalmak esetén ennek a ténye külön feltüntetésre kerül. Ellenkező esetben az adott termékek/szolgáltatások igénybevételéért az adott információs oldalakon feltüntetett vételárat kell a Vevőnek megfizetni. A termékek/szolgáltatások vételára az igénybevételükkel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget tartalmazza.

5.2. A vételár mindig a megrendelő oldalon, a termék neve mellett feltüntetett összeg, nettó, alanyi adómentes, így termékeinket/szolgáltatásainkat nem terheli áfa. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők. A termékek esetleges akciós árai mindig külön is feltüntetésre kerülnek. Az akciós árak mindig csak az akció időtartamáig érvényesek.

5.3.  A termékek/szolgáltatások árváltoztatásának jogával a Szolgáltató szabadon élhet. A Honlapon a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. 

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A vásárolt szolgáltatások/termékek vételárának kiegyenlítésére a Vevőnek bankkártyás fizetéssel van lehetősége. A bankkártyás online fizetési szolgáltatást a Stripe Payments Europe Ltd. biztosítja.

6.2. A tranzakció során a kártyaszámot, a kártya lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláírás csíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot szükséges megadni. A tranzakció elindítását követően a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezeti és vásárlási limit kerül ellenőrzésre a kártyakibocsátó bank által. Amennyiben a kártyaadatok az ellenőrzést követően megfelelőnek bizonyulnak, a fizetendő összeget a bank zárolja a kártyán. Az összeg számlán történő terhelése számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

A Stripe fizetési rendszerében elfogadott kártyák a következők: MasterCard, Maestro, Visa Electron, American Express. További információ a bankkártyák kibocsátójától kérhető.

6.3. Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait a Vevő közvetlenül és kizárólag a Stripe Payments Europe Ltd. (székhely: The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co. Dublin, Írország) részére adja meg. A Stripe nem osztja meg az adatokat a Szolgáltatóval.

6.4 A vásárlással a Vevő elfogadja, hogy a Szolgáltató által a dolgospenz.hu felhasználói adatbázisában tárolt, a termékek/szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatai átadásra kerüljenek a Stripe, mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

7. A TERMÉKEKHEZ/SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA

7.1. A vételár kifizetését követően a Szolgáltató a Vevőnek késedelem nélkül interneten keresztül hozzáférést biztosít a megvásárolt digitális tartalmakhoz, illetve a Vevőnek a távoktatásban vagy élő oktatásban való részvétel lehetőségét – az adott termékre/szolgáltatásra vonatkozó feltételek szerint – biztosítja.

7.2. A Szolgáltató a megvásárolt digitális tartalmakhoz való hozzáférést a bankkártya megterhelését követően azonnal biztosítja.

7.3. A megvásárolt digitális tartalmak a Honlap jobb felső sarkában található „DolgosPénz fiók” menüpont alatt érhetők el, a digitális termékek megrendelése során megadott azonosítók (e-mail cím és jelszó) segítségével.

7.4. A Vevő a megvásárolt digitális tartalmakra nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott felhasználási jogot szerez, amelynek alapján jogosult a digitális tartalmakat a „DolgosPénz fiók” oldalra történő belépést követően a képernyőn megjeleníteni, a számítógép memóriájában tárolni és saját célra kinyomtatni. A Vevő a tartalmakat kizárólag magáncélra, saját ismeretei bővítése és saját képességei fejlesztése céljából használhatja fel.

7.5. A tartalmak bármilyen más módon történő felhasználásához, így különösen módosításához, átdolgozásához, fénymásolásához, átvételéhez, adatbázisban történő tárolásához, letölthetővé tételéhez, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalához, értékesítéséhez, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételéhez a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

7.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a termékekhez/szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását megtagadja, vagy azt bármikor visszavonja, ha a Vevő a megrendelés során valótlan, hiányos adatokat adott meg, vagy ha a Vevő a termékek/szolgáltatások felhasználására vonatkozó szabályokat megszegi.

7.7. A Vevő bármikor jogosult a termékekhez/szolgáltatásokhoz való hozzáférése megszüntetését és a Szolgáltató által kezelt személyes adatainak törlését kezdeményezni e-mail útján a norbi@dolgospenz.hu e-mail címre elküldött elektronikus üzenettel. A hozzáférés Vevő által kezdeményezett megszüntetése azonban nem jár a vételár visszafizetésével.

7.8. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a szerződés fentiek szerinti teljesítését, továbbá a digitális tartalmak felhasználásának fentebb meghatározott feltételeit.

7.9 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fenti tevékenységét beszüntesse. Ez esetben a Vevő a beszüntetés kihirdetését követő 6 hónapig még elérheti a digitális tartalmakat a DolgosPénz fiók oldalon.

8. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

8.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) 20. §-a szerint a Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, illetve a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

8.2. Az elállási/felmondási határidő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

8.3. Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott címére. A Vevő ebből a célból felhasználhatja a Kormányrendelet 2. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

8.4. A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

8.5. Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

8.6 Ha a Vevő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, a Vevő felmondása esetén a Vevő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget, illetve a Szolgáltató visszatéríti a Vevő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

8.7. A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a Kormányrendelet 29. §-a szerint a Vevő nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy – nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetében – a teljesítés megkezdését, illetve –  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében – a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási/felmondási jogát elveszíti.

8.8. A Szolgáltató a termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó információs oldalon kifejezetten feltünteti, ha valamely termékre/szolgáltatásra 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállal. Ebben az esetben, ha a Vevő a teljesítés megkezdésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató felé egyértelmű nyilatkozattal jelzi a szerződéstől való elállási szándékát, akkor a Szolgáltató a Vevő által kifizetett teljes vételárat a Vevőnek visszafizeti, és a Vevő felhasználási jogosultságát az adott termékre/szolgáltatásra vonatkozóan megszünteti.

9. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

9.1. Hibás teljesítés esetén a Vevő a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2. Ha a Vevő hibás teljesítést észlel – így például az általa megvásárolt digitális adattartalom a DolgosPénz fiók felületen nem érhető el akkor kijavítást kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése az adott termék/szolgáltatás vonatkozásában lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

9.3. A Szolgáltató a hibás teljesítést úgy orvosolja, hogy a hiányzó digitális adattartalmat a DolgosPénz fiók felületen a Vevő számára késedelem nélkül hozzáférhetővé teszi, illetve az élő webinár felvett anyagát a Vevőnek késedelem nélkül megküldi vagy egy másik élő webináron való részvétel lehetőségét biztosítja.

9.4. Ha a Vevő által kért kijavítást/kicserélést a Szolgáltató a fentiek szerint nem tudja teljesíteni, a Vevő igényelheti az ellenszolgáltatás arányos árleszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

9.5. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.6. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.7. A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról, hogy termékszavatossági igény valamely ingó dolog hibája esetén érvényesíthető, így a jelen ÁSZF tárgyát képező nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomhoz interneten keresztül történő hozzáférés útján megvalósuló távoktatás és élő webinár szolgáltatása esetén ez fogalmilag kizárt.

9.8. A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a termékek/szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatót jogszabály által előírt kötelező jótállás nem terheli, és a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben sem vállal jótállási kötelezettséget, így a Vevő hibás teljesítés esetén csak a fentebb meghatározott kellékszavatossági igényeket érvényesíthet.

10. FOGYASZTÓI KIFOGÁSOK, PANASZOK KEZELÉSE

10.1. A Vevő bármilyen kifogását, panaszát az érintett termék/szolgáltatás azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a kifogás vagy panasz pontos leírásával jelentheti be a Szolgáltató ügyfélszolgálatának email címén (norbi@dolgospenz.hu).

10.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

10.3. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a felek a panaszról jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a következőket tartalmazza:

a)    a Vevő neve, lakcíme,
b)    a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c)    a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d)    a Szolgáltató nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e)    a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vevő aláírása,
f)    a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g)    telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

10.4. Ha a kifogás rendezésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vevőnek át kell adni. Ha a Szolgáltató a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.

10.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vevő és a Szolgáltató közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: „fogyasztói jogvita”) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vevő vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Szolgáltatóval megkötött ügyletekre elsősorban a Vevő lakóhelye szerint illetékes békéltető testület jogosult. Ennek hiányában pedig a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86,  telefon: 06 (1) 488 21 31).

A Vevő ezen szervezethez fordulhat a Szolgáltatóval való vitás ügyei rendezése érdekében.

11. A SZOLGÁLTATÓ KÁRFELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA/KIZÁRÁSA

11.1. A Szolgáltató minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz a Honlap biztonságos működése érdekében, azonban semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyeket az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a Szolgáltató a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

11.2. A Vevőt terheli minden felelősség a számítógépében bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ideértve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is.

11.3. A Szolgáltató – a fogyasztói szerződések kivételével – a hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősségét az alábbiak szerint korlátozza:

  1. A Szolgáltató a hibás teljesítésből származó, elmaradt haszon formájában jelentkező, valamint a közvetett károkért és a nem vagyoni károkért való felelősségét kizárja;
  2. A Szolgáltató kárfelelősségének maximális mértéke a termék, illetve a kapcsolódó szolgáltatások ára.

11.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy pénzügyi, befektetési döntéseit kizárólag a saját kockázatára hozza meg és hajtja végre. A Szolgáltató a termékek/szolgáltatások alapján a Vevő által esetlegesen meghozott pénzügyi, befektetési döntésekért, az ezekből eredő veszteségért semmilyen felelősséget nem vállal.

11.5. A termékek/szolgáltatások vételárának megállapítása a kárfelelősség fentiek szerinti kizárására/korlátozására is figyelemmel történt, amelyet a Vevő elfogad.

12. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kizárólag célhoz kötötten, a szerződés teljesítése, a fizetés feldolgozása, számlázás, valamint a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, továbbá a Vevő által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (hírlevél küldése) érdekében kerülnek rögzítésre, tárolásra és továbbításra. Az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

13. EGYÉB KIKÖTÉSEK

13.1. A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  A Honlap biztonsági foka megfelelő, használata általában nem jelent rendkívüli kockázatot a Vevőre nézve, azonban javasolt a Vevő számítógépén vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, valamint az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése. A Szolgáltató nem felel semmilyen kárért, amely a Honlapra történő csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

13.2. A Honlapon található összes adat, információ, valamint a Honlap designja, felépítése, a Honlapot működtető adatbázisok és szoftverek, valamint a DolgosPénz megjelölés a dolgospenz.hu domain nevek jogi védelem alatt állnak, amelyek bármilyen célú felhasználásához a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

13.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosított ÁSZF-et a Honlapon történő elhelyezéssel teszi közzé, és arról a regisztrált Vevőket hírlevélben is értesíti. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. Ha a Vevő az ÁSZF módosítások hatályba lépését követően is igénybe veszi a termékeket/szolgáltatásokat, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF módosításait ráutaló magatartással magára nézve kötelezőnek elfogadta.

13.4. A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden közlést írásban vagy elektronikus levélben kell a másik félnek megküldeni. A nyilatkozat közlésének időpontja személyes átvétel esetén, valamint futárpostai kézbesítés esetén az átvételi elismervényen írt átvételi időpont, postai úton történő közlés esetén a tértivevényen írt átvételi időpont, telefax, illetve e-mail útján történő közlés esetén pedig a nyilatkozat elküldését követő munkanap.

13.5. A felek között létrejött szerződésből eredő jogviták eldöntésére a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

13.6. A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy nincs a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó olyan magatartási kódex, amelynek a Szolgáltató alávetné magát, és nincs a Szolgáltatóra nézve kötelező, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex sem.

13.7. Jelen ÁSZF-ben, valamint a felek között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.